Robotica en inclusie

Uit FabLab Mariahoeve Wiki

Robotica
In FabLab Mariahoeve zetten we onze eerste schreden op het gebied van robotica.
In het voorjaar van 2021 monteerden we een eerste versie van een robotkat.
De eerste versie had een frame van dun multiplex. Hierne hebben we een zelfde kat gemonteerd met een 3D geprint frame.

Vanaf zomer 2021 monteren we de robotarm Eeziebot.

Inclusie
We denken na hoe we de doelgroep van Middin (mensen met een beperking) mee kunnen nemen in een steeds verder gedigitaliseerde wereld. Daar zijn allerlei creatieve mogelijkheden voor te bedenken.

Smart city
Op het gebied van het 'smart city' concept zijn er beslist ook kansen. Zo is het denkbaar dat clienten robots begeleiden die zwerfafval opruimen of controlerondes lopen bij slimme lantaarnpalen.
Bij automatisering, robotisering worden veelal taken overgenomen die eerder door mensen werden uitgevoerd. Maar dat wil niet zeggen dat er geen activiteiten meer overblijven. Het verschuift, dat wel.

Meedenken? Meedoen?
Hoe betrekken we nu mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het "smart city' concept, IOT ontwikkelingen en robotisering?
Wil je meedenken over dit vraagstuk?
Stuur dan een mail naar fablab@middin.nl
We beleggen dan een bijeenkomst (al dan niet fysiek}, bespreken mogelijkheden en kijken of we vervolgstappen kunnen zetten.