FabLab Mariahoeve Wiki:Over

Uit FabLab Mariahoeve Wiki

FabLab Mariahoeve is gevestigd in de wijk Mariahoeve in activiteitencentrum Zwedenburg (voor mensen met een verstandelijke beperking) en maakt onderdeel uit van de wereldwijde FabLab community.

In ons FabLab kun je gebruik maken van computergestuurde machines, waarmee nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld. Om gebruik te maken van de apparatuur in het FabLab dien je eerst een workshop te hebben gevolgd. FabLab Mariahoeve wil een rol vervullen in het versterken van de sociale cohesie in de wijk en buurtbewoners zijn van harte welkom gebruik te maken van de mogelijkheden van het FabLab. Wanneer je een workshop wil volgen; stuur dan een email naar fablab@middin.nl

Er is een netwerk met 6 PC's. De machines worden voor het merendeel aangestuurd met opensource software. Fablab Mariahoeve maakt onderdeel uit van Middin.

Middin ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om hun leven vorm te geven.

FabLab Mariahoeve is part of the worldwide FabLab community and is situated in an occupational centre for people with mental disabilities.

In our FabLab you can use computer-controlled machines, with which new products can be developed. To use the equipment in the FabLab you must first have attended a workshop. When you want to follow a workshop; send an email to fablab@middin.nl There is a network with 6 PCs. The machines are for the most part controlled with open source software. Fablab Mariahoeve is part of Middin.

Middin supports people with disabilities in leading their own lives according to their own wishes and visions of the future, in and with society. It concerns children, young people, adults and the elderly. We assume people's own strength. Some people need support to shape their lives. FabLab Mariahoeve is gevestigd in de wijk Mariahoeve in activiteitencentrum Zwedenburg (voor mensen met een verstandelijke beperking) en maakt onderdeel uit van de wereldwijde FabLab community.

In ons FabLab kun je gebruik maken van computergestuurde machines, waarmee nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld. Om gebruik te maken van de apparatuur in het FabLab dien je eerst een workshop te hebben gevolgd. FabLab Mariahoeve wil een rol vervullen in het versterken van de sociale cohesie in de wijk en buurtbewoners zijn van harte welkom gebruik te maken van de mogelijkheden van het FabLab. Wanneer je een workshop wil volgen; stuur dan een email naar fablab@middin.nl

Er is een netwerk met 6 PC's. De machines worden voor het merendeel aangestuurd met opensource software. Fablab Mariahoeve maakt onderdeel uit van Middin.

Middin ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om hun leven vorm te geven.

FabLab Mariahoeve is part of the worldwide FabLab community and is situated in an occupational centre for people with mental disabilities.

In our FabLab you can use computer-controlled machines, with which new products can be developed. To use the equipment in the FabLab you must first have attended a workshop. When you want to follow a workshop; send an email to fablab@middin.nl There is a network with 6 PCs. The machines are for the most part controlled with open source software. Fablab Mariahoeve is part of Middin.

Middin supports people with disabilities in leading their own lives according to their own wishes and visions of the future, in and with society. It concerns children, young people, adults and the elderly. We assume people's own strength. Some people need support to shape their lives.